Xem thông tin tài khoản hiện tại

BV
Last updated 3 months ago

Trong quá trình làm việc với Subiz, để quản lý thông tin gói dịch vụ: gói cước, chu kỳ thanh toán, số lượng Agent...bạn có thể kiểm tra và thực hiện các chỉnh sửa, thay đổi tại trang thanh toán.

Quản lý thông tin dịch vụ

Trang thanh toán bao gồm các thông tin sau:

  • Gói dịch vụ: Bạn sẽ biết được tài khoản của bạn đang ở gói dịch vụ nào: Free, Standard/Trial, Standard, Advanced Free: Gói Miễn phí Trial: Tài khoản của bạn đang trong thời gian dùng thử Standard: Gói Cơ bản Advanced: Gói Nâng cao

  • Số lượng agent: số lượng agent (hỗ trợ viên) được kích hoạt của tài khoản bạn

  • Chu kỳ thanh toán: chu kỳ thanh toán ngắn hạn hay dài hạn sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm soát khoảng thời gian đăng ký sử dụng dịch vụ trả phí của tài khoản (chu kỳ 1 tháng/ 3 tháng/ 6 tháng/ 1 năm/ 2 năm)

  • Ngày thanh toán tiếp theo: thông tin chính xác về ngày thanh toán giúp bạn chủ động trong kế hoạch tiếp tục sử dụng tài khoản cho chu kỳ tới.

  • Credit: là tín dụng trong thanh toán. Nó tồn tại trong tài khoản như một khoản tiền quỹ – hiểu đơn giản là “ví” của bạn, bạn có thể sử dụng để thanh toán bất cứ lúc nào, cho bất kỳ hóa đơn nào bạn lựa chọn. Lưu ý: số tiền thanh toán cần tương đương.

  • Phương thức thanh toán hiện tại: Chuyển khoản hoặc Thẻ tín dụng. Bạn hoàn toàn có thể linh hoạt thay đổi phương thức thanh toán này bất kỳ lúc nào.

  • Danh sách hóa đơn: Toàn bộ hóa đơn và trạng thái thanh toán của hóa đơn sẽ được hiển thị. Bạn dễ dàng kiểm soát việc thanh toán, dễ dàng tải về để tiện cho quá trình chia sẻ, lưu trữ.

Lưu ý: Chỉ có Agent Owner hoặc Agent được cấp phép quyền truy cập đầy đủ cài đặt tài khoản mới có thể truy cập trang thanh toán.