Thống kê tag

CT
Last updated last month

Subiz Tag là tính năng cho phép người dùng gắn tag cho các tương tác trên tất cả các kênh tích hợp Subiz. Mục đích của tính năng này để hỗ trợ viên dễ dàng quản lý và phân loại các tương tác với khách hàng ví dụ như: Hỗ trợ, Bán hàng, Góp ý…

Nhờ chức năng này bạn cũng có thể thống kê chi tiết nội dung những cuộc tương tác và đánh giá hiệu quả của các chương trình khuyến mãi. Ví dụ, website bạn đang chạy chương trình khuyến mãi Tuần lễ vàng mua sắm. Sau 7 ngày, bạn có thể thống kê cụ thể có bao nhiêu cuộc tương tác được gắn tag " báo giá", "quan tâm chương trình", "chốt đơn"... Những thống kê này sẽ giúp bạn đánh giá được mức độ hiệu quả của chương trình khuyến mãi.

Các tiêu chí thống kê

Tại trang thống kê Tag, bạn có thể thống kê số lượng tag đã được gắn cho các cuộc hội thoại theo Kênh, Loại Tag Thời gian.

Kênh
Loại Tag
Thời gian

Chọn kênh mà bạn muốn thông kê Tag: Subiz Chat/ Email/ Messenger

Thống kê tag theo kênh

Bạn có thể thống kê theo từng loại tag hoặc theo các tag được sử dụng nhiều nhất.

  • Các tag được sử dụng nhiều nhất: Thống kê 5 loại tag được gắn nhiều nhất

Thông kê 5 tag được sử dụng nhiều nhất
  • Thống kê theo từng loại tag

Thống kê theo từng loại tag

Lựa chọn khoảng thời gian cụ thể để thống kê và thực hiện so sánh để thấy được sự biến động (đơn vị thời gian là ngày/giờ tùy thuộc theo khoảng thời gian mà bạn lựa chọn)

Thống kê tag theo thời gian

Cách đọc biểu đồ thống kê

Sau khi bạn chọn các tiêu chí thống kê, dữ liệu sẽ hiển thị dưới dạng biểu đồ

  • Trục dọc: Số lượng Tag

  • Trục ngang: Trục thời gian (đơn vị thời gian là ngày/ giờ tùy theo khoảng thời gian mà bạn chọn)

Bạn có thể quan sát được số lượng tin nhắn được gắn theo từng loại tag cụ thể vào một thời gian nhất định. Điều này sẽ giúp bạn kiểm tra và theo dõi các cuộc tương tác một cách thuận tiện hơn

Ví dụ: Thống kê 5 tag được gắn nhiều nhất ngày 19/04

Thống kê tag được sử dụng nhiều nhất