Tương tác qua kênh Email

Tương tác qua kênh Email là cuộc tương tác gửi và nhận email của khách hàng ngay trên ứng dụng Subiz.

Bạn (Agent) cần tích hợp Email và thiết lập chuyển tiếp mail để có thể tạo mới hội thoại trên kênh Email.

Chủ động gửi Email tới khách hàng

Địa chỉ Email khách hàng phải được cập nhật trong mục Thông tin khách hàng, sau đó bạn sẽ tạo được hội thoại mới trên kênh Email.

Lưu địa chỉ Email khách hàng

Bạn có thể chủ động gửi Email tới khách hàng với 2 bước đơn giản sau:

  1. Tạo hội thoại mới trên kênh Email

  2. Viết Email gửi khách hàng

1. Tạo hội thoại mới trên kênh Email
2. Viết Email gửi khách hàng

Hướng dẫn tạo hội thoại mới trên kênh Email như sau: Chọn Khách hàng muốn gửi mail > Chọn Tạo hội thoại mới > Chọn Email

Tạo hội thoại mới Email

Cửa sổ Email mở, bạn soạn mail gửi khách hàng tại đây:

  1. Người gửi: Chọn Email gửi đi

  2. Người nhận: Chọn Email nhận của khách hàng

  3. Điền tiêu đề Mail

  4. Soạn nội dung mail và chọn Gửi

Soạn Email gửi khách hàng

Trả lời Email khách hàng

Với mỗi khách hàng, bạn vào mục List Activities sẽ nhận biết được kênh tương tác qua biểu tượng Mail và tiêu đề Email.

Nhận Email từ khách hàng

Để trả lời mail khách hàng, bạn thao tác như sau:

  1. Chọn Email cần trả lời

  2. Chọn nút Reply

  3. Viết nội dung mail và Gửi

Trả lời Email khách hàng

Một số chức năng hữu ích trên Email Subiz

  1. Hỗ trợ soạn thảo Email dưới dạng HTML

2. Tùy chỉnh font chữ văn bản

3. Chèn link trực tiếp vào chữ hoặc hình ảnh

4. Đình kèm tệp tài liệu hay tệp hình ảnh

5. Gắn thẻ Tag hội thoại Email

Subiz Tag là tính năng gắn thẻ Tag cho mỗi cuộc hội thoại, giúp Agent dễ dàng phân loại và quản lý các tương tác của khách hàng.

Tạo thẻ Tag
Gắn thẻ Tag
Xóa thẻ Tag

Hướng dẫn tạo thẻ Tag mới:

Cài đặt Tag

2. Nhập Tên Tag > Tạo

Tạo Tag mới

Lưu ý: Chỉ Agent được phân quyền Cài đặt tài khoản được phép Cài đặt Tag​

Hướng dẫn gắn thẻ Tag: Chọn nút Tag > chọn tên thẻ Tag > Enter

Gắn thẻ Tag

Hướng dẫn xóa thẻ Tag: Chọn nút Tag > chọn X xóa Tag

Xóa thẻ Tag