Tương tác qua kênh Messenger

Tương tác qua kênh Messenger là cuộc hội thoại tương tác giữa khách hàng trên Fanpage và Agent Subiz. Sau khi tích hợp Fanpage vào tài khoản Subiz, bạn sẽ dễ dàng quản lý tất cả tin nhắn nhận và gửi đi cho khách hàng ngay trên ứng dụng App.subiz.com

Tương tác trên kênh Messenger

Subiz hiển thị tên kênh Messenger và tên trang Fanpage, giúp bạn nhận biết được nguồn khách hàng của mình.

Thao tác: Chọn Khách hàng > Xem trong List Activities > Chọn Messenger

Tên Fanpage hiển thị trong List Activities

Với kênh Messenger, chỉ khi khách hàng trên Fanpage chủ động gửi tin nhắn trước, bạn (Agent Subiz) có thể bắt đầu tương tác và tạo hội thoại mới được.

Hướng dẫn chi tiết như sau:

Trả lời tin nhắn Messenger
Kết thúc hội thoại Messenger
Tạo hội thoại mới Messenger

Để trả lời tin nhắn của khách hàng, bạn thao tác: Chọn Khách hàng > Xem trong List Activities > Chọn Messenger tin nhắn chưa đọc > Cửa sổ chat mở và nhắn tin tại đây.

Tương tác trên kênh Messenger

Khi đã hỗ trợ khách hàng xong một vấn đề, hãy kết thúc cuộc hội thoại: Chọn nút End Chat > Xác nhận Kết thúc.

Xác nhận kết thúc hội thoại

Hướng dẫn tạo hội thoại mới trên kênh Messenger: Chọn khách hàng > Chọn Tạo hội thoại mới > Chọn kênh Messenger > Chọn tên Fanpage > Cửa sổ chat mở và nhắn tin tại đây

Tạo hội thoại mới trên kênh Messenger

Một số tính năng hữu ích trên kênh Messenger

1. Quản trị nhiều Fanpage trong ứng dụng Subiz

Khi bạn là quản trị viên của nhiều Fanpage, Subiz sẽ giúp bạn dễ dàng tương tác và quản lý hiệu quả khách hàng trên từng trang.

Kết nối nhiều Fanpage vào tài khoản Subiz

2. Sử dụng thư viện câu trả lời

Thư viện câu trả lời là những tin nhắn mẫu được soạn sẵn, giúp bạn trò chuyện với khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Mỗi Agent có quyền được tạo và quản lý thư viên câu trả lời của riêng mình. Hướng dẫn cài đặt như sau:

Tạo câu trả lời mẫu
Sử dụng thư viện câu trả lời

Hướng dẫn tạo câu trả lời mẫu:

Cài đặt thư viện câu trả lời

2. Chọn Tạo câu trả lời mẫu > Nhập thông tin > Tạo

Tạo câu trả lời mẫu

Lưu ý: Bạn có thể chọn Chia sẻ câu trả lời mẫu với các Agent khác để các Agent khác có thể sử dụng mẫu câu này.

Hướng dẫn sử dụng: Tại cửa sổ chat, bạn bắt đầu bằng kí tự "/" + phím tắt > chọn Câu trả lời mẫu > Enter

Sử dụng thư viện câu trả lời mẫu

3. Gắn Tag cuộc hội thoại

Subiz Tag là tính năng gắn thẻ Tag cho mỗi cuộc hội thoại, giúp Agent dễ dàng phân loại và quản lý các tương tác của khách hàng.

Tạo thẻ Tag
Gắn thẻ Tag
Xóa thẻ Tag

Hướng dẫn tạo thẻ Tag mới:

Cài đặt Tag

2. Nhập Tên Tag > Tạo

Tạo Tag mới

Hướng dẫn gắn thẻ Tag: Chọn nút Tag > chọn tên thẻ Tag > Enter

Gắn thẻ Tag

Hướng dẫn xóa thẻ Tag: Chọn nút Tag > chọn X xóa Tag

Xóa thẻ Tag

4. Rule tự động phân phối hội thoại

Rule là các quy tắc do bạn thiết lập để tự động phân phối cuộc hội thoại tới một hoặc một nhóm Agent.

Hướng dẫn tạo Rule phân phối hội thoại trên trang Fanpage cho 1 Agent: Cài đặt Tài khoản > Rule > Tạo mới Rule > Điền thông tin như trong ảnh.

Cài đặt Rule phân phối hội thoại trên kênh Messenger Fanpage

5. Thêm Agent vào cuộc hội thoại

Khi bạn đang trò chuyện cùng khách hàng, bạn có thể Mời thêm Agent tham gia cuộc hội thoại và cùng hỗ trợ khách hàng.

Hướng dẫn thêm Agent: Chọn nút "Add Agent" > Chọn Agent > Chọn Thêm

Thêm Agent tham gia hội thoại

Lưu ý: Chỉ Agent được phân phối cuộc hội thoại mới có quyền thêm Agent khác.

6. Sử dụng Emojis cảm xúc và chia sẻ file

Tại vùng nhập tin nhắn, bạn có thể lựa chọn gửi kèm biểu tượng cảm xúc hoặc file đính kèm.

Sử dụng Emoji cảm xúc và chia sẻ file