Bảng CSS tùy chỉnh cửa sổ chat

Tài liệu này tổng hợp bảng CSS giúp bạn có thể sáng tạo giao diện cửa sổ chat bắt mắt và riêng biệt trên website.

CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, được dùng để miêu tả cách trình bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML và XHTML.

Bạn cần sao chép đúng CSS bên dưới và dán vào mục Tùy chỉnh CSS trong cửa sổ Subiz chat > Lưu thay đổi tại bảng tùy chỉnh CSS và Lưu thay đổi ở mục Cửa sổ Subiz chat.

Tùy chỉnh CSS cửa sổ Subiz chat

Kích thước chiều rộng, chiều cao cửa sổ chat

Bạn cần xác định KIỂU CỬA SỔ CHAT đang sử dụng là Thu gọn hay Mở rộng để chọn mã CSS tùy chỉnh kích thước cửa sổ chat đúng dưới đây.

Kiểu cửa sổ chat THU GỌN
Kiểu cửa sổ chat MỞ RỘNG
.widget_mini .widget_body
{height: 500px !important;
max-height: 580px !important;}
/* Thay đổi chiều cao 500px */
.widget_mini .widget_body
{width:360px;}
/* Thay đổi chiều rộng 360px */
.widget_full .widget_body
{height: 700px !important;
max-height: 800px !important;}
/* Thay đổi chiều cao 700px */
.widget_full .widget_body
{width:400px;}
/* Thay đổi chiểu rộng 400px */

Tùy biến màu sắc trên cửa sổ chat

Màu sắc cửa sổ chat sẽ đồng bộ trên cả bản destop và mobile. Bạn có thể sử dụng màu sắc đơn hoặc theo dải màu chuyển tiếp; chọn tùy chỉnh màu sắc chung cho toàn bộ cửa sổ chat hoặc màu sắc riêng của từng khung.

Ví trí thay đổi màu sắc

Màu sắc đơn

Dải màu chuyển tiếp

Toàn bộ cửa sổ chat

.color-theme-default {background-color:#000000;}

/* Thay đổi mã màu: #000000;} */

.color-theme-default {background-image: linear-gradient (to right top, #056587, #0085a3, #00a6ac, #00c59f, #0be17f);}

/* Thay đổi dải mã màu: #056587, #0085a3, #00a6ac, #00c59f, #0be17f */

Khung tiêu đề

.widget-header {background-color:#00000;}

/* Thay đổi mã màu: #000000;} */

.widget-header {background-image: linear-gradient (to right top, #056587, #0085a3, #00a6ac, #00c59f, #0be17f);}

/* Thay đổi dải mã màu: #056587, #0085a3, #00a6ac, #00c59f, #0be17f */

Khung tin nhắn

.message-body {background-color:#00000;}

/* Thay đổi mã màu: #000000;} */

.message-body {background-image: linear-gradient (to right top, #056587, #0085a3, #00a6ac, #00c59f, #0be17f);}

/* Thay đổi dải mã màu: #056587, #0085a3, #00a6ac, #00c59f, #0be17f */

Nút "Bắt đầu trò chuyện"

.add-new-conversation {background-color:#000000;}

/* Thay đổi mã màu: #000000;} */

.add-new-conversation {background-image: linear-gradient(to right top, #056587, #0085a3, #00a6ac, #00c59f, #0be17f);}

/* Thay đổi dải mã màu: #056587, #0085a3, #00a6ac, #00c59f, #0be17f */

Sáng tạo tiêu đề cửa sổ chat

Thay đổi bố cục tiêu đề của cửa sổ chat gia tăng nhận diện hình ảnh thương hiệu của Doanh Nghiệp. Lưu ý: Ảnh logo là ảnh .png trong suốt (background transparent), kích thước dài x cao: 160px x 100px

.list-agents { float:left; width:45%; }
.avatar-team { position:absolute; top:-70%;
background: url(
https://filev4.subiz.com/fiqbqxbalnpxeeandtdr-image.png
);
height: 100px; background-size: 150px;
background-repeat: no-repeat; background-position: center; }
.full { width:160px !important; }
.avatar-team .avatar-agent{ display:none; }
.team-intro { width:55%; margin-bottom:12px; }
.team-intro p{ padding: 0 0 0 0; font-size:13px;}
/* Thay đường link ảnh của bạn tại: https://filev4.subiz.com/fiqbqxbalnpxeeandtdr-image.png */

Thay đổi ảnh tiêu đề cửa sổ chat

Bước 1: Kiểm tra đúng kích thước tiêu đề cửa sổ chat trên website của bạn.

Bước 2: Tải ảnh lên Subiz để lấy link ảnh, ví dụ: http://example.com

Bước 3: Sử dụng mã CSS dưới đây để cập nhật ảnh cho tiêu đề cửa sổ chat

.widget-header {
background :url(http://example.com)}

Tùy chỉnh cỡ chữ của tin nhắn

Cỡ chữ mặc định trong tin nhắn là 13px, bạn có thể thay đổi cỡ chữ nhỏ hơn hoặc lớn hơn:

.message-content
{ font-size:13px;}
/* Thay đổi cỡ chữ 13px */

Vị trí chat button, cửa sổ chat trên website

Bạn muốn thay đổi vị trí chat button và cửa sổ chat lên cao hay xuống thấp trên website , hãy sử dụng mã CSS dưới đây:

Cửa sổ chat THU GỌN
Cửa sổ chat MỞ RỘNG

Trên bản destop:

.widget-button {bottom:0;}
.widget_mini .widget_body {bottom:0;}
/* Kích thước thay đổi khoảng 0 - 40px */

Trên bản mobile

.widget_mobile .widget-button
{bottom:40px;right:40px;}
/* Kích thước thay đổi khoảng 0 - 40px */

Trên destop:

.widget-button {bottom:0;}
.widget_full .widget_body {bottom:0;}
//Kích thước thay đổi khoảng 0 - 40px

Trên mobile:

.widget_mobile .widget-button
{ bottom:0;left:0;}
//Kích thước thay đổi khoảng 0 - 40px

Hạ thấp chiều cao cửa sổ chat trên mobile

Cửa sổ Subiz chat sẽ mặc định hiển thị khoảng 90% màn hình điện thoại, để khách vẫn nhìn thấy link của website mua hàng.

Bạn muốn hạ cửa sổ chat trên mobile sẽ hiển thị thấp hơn so với mặc định, hãy dùng mã CSS dưới đây, có thể thay tỷ lệ 90%:

.widget_mobile .widget_body {height: 90%;}
/* Thay đổi tỷ lệ chiều cao 90% */

Ẩn cửa sổ chat

Trên website bản destop
Trên website bản mobile
.widget_desktop { display: none; }
.widget_mobile {display: none; }

Ẩn chat button

Trên website bạn destop
Trên website bản mobile

Kiểu cửa sổ chat THU GỌN:

.widget-button {display:none;}
.widget_desktop .widget_mini .widget_body {bottom:0;}

Kiểu cửa sổ chat MỞ RỘNG:

.widget_desktop .widget-button {display:none;}
.widget_mobile .widget-button { display: none; }