Tùy chỉnh cửa sổ Subiz chat trên điện thoại

Cửa sổ Subiz chat trên điện thoại di động được thiết kế tối ưu phù hợp với màn hình nhỏ gọn của khách hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng khi vừa tương tác với tư vấn viên vừa lướt web mua hàng.

1. Một số điều cần biết về cửa sổ chat trên điện thoại

  • Chat button sẽ mặc định hiển thị giống nhau trên phiên bản máy tính và điện thoại.

  • Bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh chat button riêng trên điện thoại với mã CSS.

  • Khi khách click vào chat button sẽ mở ra cửa sổ chat Subiz.

  • Cửa sổ chat sẽ hiển thị khoảng 90% màn hình, để khách vẫn nhìn thấy link của website mua hàng.

  • Bạn có thể tùy chỉnh các thành phần của giao diện cửa sổ chat với mã CSS.

  • Tin nhắn tự động của Automation sẽ hiển thị thông báo tin nhắn dạng số tại chat button, không mở cửa sổ chat.

Cửa sổ Subiz chat trên điện thoại

2. Tùy chỉnh cửa sổ chat trên điện thoại với CSS

Để sử dụng CSS tùy chỉnh cửa sổ chat, bạn thao tác: Đăng nhập App.subiz.com > Cài đặt > Tài khoản > Cửa sổ Subiz chat > Tùy chỉnh CSS > Sao chép mã CSS tương ứng và dán vào phía dưới bảng tùy chỉnh CSS. > Lưu thay đổi tại bảng Tùy chỉnh CSS. > Lưu thay đổi tại mục Cửa sổ Subiz chat để hoàn thành.

Bảng tùy chỉnh CSS

Bạn muốn tùy chỉnh khác trên cửa sổ chat, vui lòng gửi yêu cầu qua Support@Subiz.com!