Pop-up chuyển đổi khách hàng

Chức năng giúp bạn giữ chân khách hàng ở lại lâu trên website, thu thập thông tin khách hàng tiềm năng và thúc đẩy khách hàng mua hàng.

1. Pop-up là gì?

Pop-up là hình thức quảng cáo Marketing mở ra một cửa sổ nhỏ trên website.

Doanh nghiệp sử dụng Pop-up để truyền tải mạnh mẽ thông điệp khuyến mãi hoặc sản phẩm dịch vụ và chuyển đổi khách hàng mục tiêu như mua hàng, điền thông tin,....

Pop-up Subiz chuyển đổi khách hàng

2. Các loại Pop-up trên Subiz

Pop-up là công cụ quảng cáo hiệu quả dành cho doanh nghiệp. Trên Subiz, bạn sẽ sử dụng một số kiểu Pop-up Subiz sau:

  • Giữ chân khách hàng ở lại website Tự động nhận diện khách hàng có ý định thoát khỏi website và tự động hiện popup kéo khách hàng ở lại website.

  • Gợi ý sản phẩm, dịch vụ Hiện thị thông tin sản phẩm/ dịch vụ và chuyển hướng khách hàng về trang đích của sản phẩm/ dịch vụ.

  • Kích thích mua hàng Sử dụng chiến thuật tâm lý khách hàng để thôi thúc khách hàng mua hàng qua các chương trình khuyến mãi hoặc đếm ngược thời gian mua hàng.

  • Thu thập thông tin khách hàng Xây dựng kịch bản thu hút khách hàng tự nguyện cung cấp thông tin liên hệ.

  • Mời khách hàng trò chuyện Kêu gọi khách hàng trò chuyện tư vấn ngay trên cửa sổ chat hoặc chat Facebook, Zalo.

3. Hướng dẫn sử dụng Pop-up

Bạn được tạo nhiều pop-up cùng lúc cho những mục tiêu khác nhau và quản lý thống kê chi tiết của từng pop-up như Số lượng hoạt động của pop-up, danh sách khách hàng chuyển đổi qua pop-up,...

Xem hướng dẫn chi tiết tạo pop-up và quản lý thống kê po-up