Tùy chỉnh cửa sổ chat riêng biệt trên từng website

Thay vì sử dụng nhiều tài khoản Subiz để hỗ trợ khách hàng trên nhiều website , bạn hoàn toàn có thể chỉ sử dụng một tài khoản Subiz duy nhất để có thể quản lý toàn bộ tương tác của doanh nghiệp và lưu trữ dữ liệu khách hàng tập trung. Subiz sẽ được tùy chỉnh để phù hợp với giao diện từng web, đặc trưng của từng lĩnh vực và giúp bạn có thể quản trị riêng biệt từng website hiệu qủa.

Tùy chỉnh cửa sổ chat riêng biệt trên từng web

Cùng với sự kết hợp với mã API Javascript, bạn có thể tùy chỉnh button Subiz và giao diện widget phù hợp với từng website bạn quản lý.

  • Tùy chỉnh mẫu button Subiz riêng biệt

Bước 1: Copy và paste đoạn code sau đoạn code Subiz và trước thẻ </body>

<script type="text/javascript">window.subiz(‘changeCss’, ‘[css_custom]’)</script>

Bước 2: Thay đoạn CSS sau vào phần “[css_custom]”

Button trên Desktop

.widget_desktop .button-chat {border-radius: 0; -webkit-mask-image: none; background-image: url(image-link); background-repeat: no-repeat;} .widget_desktop .button-chat-icon { display: none;} @supports (-ms-ime-align:auto) { .widget_desktop .button-chat{border-radius:50%;} .widget_desktop .button-chat-icon {display: inline-block;} } .widget_desktop .widget-button {width: 90px; height: 90px;} .widget_desktop .widget-button:after {display:none;} .widget_desktop .widget_mini .close-widget-icon {display: none;} .widget_desktop .button-chat .avatar-preview img {display: none;} .widget_desktop .button-chat {border-radius: 0; box-shadow: none; background-color: transparent; position: inherit;}

Button trên Mobile

widget_mobile .button-chat {border-radius: 0; -webkit-mask-image: none; background-image: url(image-link; background-repeat: no-repeat;} widget_mobile .button-chat-icon { display: none;} @supports (-ms-ime-align:auto) { .widget_mobile .button-chat{border-radius:50%;} .widget_mobile .button-chat-icon {display: inline-block;} } .widget_mobile .widget-button {width: 90px; height: 90px;} .widget_mobile .widget-button:after {display:none;} .widget_mobile .widget_mini .close-widget-icon {display: none;} .widget_mobile .button-chat .avatar-preview img {display: none;} .widget_mobile .button-chat {border-radius: 0; box-shadow: none; background-color: transparent; position: inherit;}

Lưu ý: image -link: Link ảnh

Bạn có thể thay đổi kích cỡ button tại phần WidthHeight.

  • Tùy chỉnh cửa sổ chat Subiz

Tùy chỉnh vị trí cửa sổ chat

subiz('setPosition', 'left') . giá trị left hoặc right

Lựa chọn kiểu cửa sổ chat Mở rộng hoặc Thu nhỏ

subiz('setWindowMode', 'full') . giá trị full hoặc mini
  • Tùy chỉnh nội dung trên thanh tiêu đề

subiz('setLanguageData', {})
VD subiz('setLanguageData', {team_intro: "Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp. Vui lòng hỏi chúng tôi bất cứ điều gì hoặc chia sẻ phản hồi của bạn"})

Tham khảo chi tiết Hướng dẫn

  • Tùy chỉnh CSS khác

Ngoài ra bạn có thể sử dụng API tùy chỉnh CSS để thay đổi các yếu tố khác của cửa sổ chat

<script type="text/javascript">
window.subiz('changeCss', '.widget_mini .widget_body {height: 750px !important; max-height: 800px !important;}')
</script>

Bạn tham khảo thêm Bảng CSS tùy chỉnh cửa sổ Subiz chat!

Tạo lời chào riêng biệt trên từng web

Cùng với chức năng Automation gửi tin nhắn tự động, bạn có thể tạo những lời chào thu hút ấn tượng trên từng website.

Tham khảo : Hướng dẫn tạo lời chào tự động trên website

Chào tự động riêng cho từng website

Bạn cần thiết lập điều kiện theo URL trang để tạo các Automation này:

Tạo điều kiện theo URL
Tạo điều kiện theo URL

Phân phối cuộc chat trên từng web cho tư vấn viên

Với việc tích hợp Subiz trên nhiều website, bạn có thể mời thêm các Agent tham gia vào tài khoản và phân phối cuộc hội thoại từ từng web cho họ nhờ chức năng Rule phân phối . Với vai trò là người quản lý, bạn vẫn có thể theo dõi và quản lý hoạt động chung trên các web.

Tạo rule phân phối theo từng web
Tạo rule phân phối theo từng web

Ngoài ra, việc chủ động quan sát lịch sử hoạt động của khách trên website ví dụ như họ đang xem trang hay sản phẩm nào cũng giúp bạn có thể biết được khách đến từ website nào và chủ động cung cấp thông tin phù hơp:

Lịch sử hoạt động của khách hàng